Vadnina za mesec april 2020

Upravni odbor HK Triglav Kranj je na svoji dopisni seji v sredo, 6.5.2020 glede mesečne vadnine za mesec april 2020 sprejel naslednji sklep:

Višina vadnine za mesec april 2020 znaša 50 % redne mesečne vadnine.

Obrazložitev:

Hokejski klub Triglav po sklepu Upravnega odbora obračunava LETNO vadnino tako, da jo razdeli na 12 mesečnih plačil ne glede na obseg dejavnosti v posameznem mesecu. Zaradi nastale situacije s COVID – 19 smo v klubu prenehali s treningi 12. 3. 2020, ko so tekmovanja prehajala v zaključno fazo in smo prejeli že večino računov za vsa tekmovanja v sezoni 2019/2020. Trenerji so konec marca 2020 poslali vsem igralcem program vadbe in so v stikih z igralci preko elektronskih medijev, tako da potekajo individualni treningi na daljavo. Zaradi nemotenega poslovanja kluba v letu 2020 je Upravni odbor sprejel, da se višina vadnine za mesec april 2020 obračuna v enaki višini kot za mesec marec 2020, kar znaša 50% redne mesečne vadnine.

Upravni odbor HK Triglav Kranj

Delite s prijatelji