Vodstvo kluba

PREDSEDNIK KLUBA:
Jurij Ahačič

PODPREDSEDNIK KLUBA:
Robert Potočnik

SEKRETAR:
Mitja Kern

DIREKTOR HK TRIGLAV D.O.O.:
Emiljan Pavlin

ŠPORTNI DIREKTOR:
Gorazd Drinovec

 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:
Jurij Ahačič
Robert Potočnik
Mitja Kern
Gorazd Drinovec
Zlatko Pavlica
Igor Lampič
Marjan Mubi
Gregor Janežič
Maja Žagar
Emilijan Pavlin
Igor Mubi

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Staš Kalan – predsednik
Žiga Slavec – član
Branko Milovanovič – član

 

NADZORNI ODBOR

Igor Mubi - predsednik
Anže Ahačič - član
Janez Žumer - član