RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA ŠPORTNIKE IN ŠPORTNICE V RS ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport v RS ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, objavlja:

Javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto  2021/2022

Razpis je pripravljen na podlagi obstoječega Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji. Osnovne zahteve razpisa vezane na rezultatske zahteve (merila) in ključni atributi (pogoji) za pridobitev/podaljšanje štipendije so nespremenjeni. Javni razpis pa je nadgrajen in sicer s postopkom za izpolnjevanje in oddajo vloge in dokumentacije v celoti v elektronski obliki. In vsebuje odstavek, vezan na izjeme zaradi koronavirusa Covid-19 (pridobitev pravice do športne štipendije), kot to predvidevajo ukrepi na področju kategorizacije.

PROSIMO VAS, DA NATANČNO PREBERETE VSA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKIH VLOG (SPLETNIH OBRAZCEV).

Javni razpis v točki III. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN ODDAJO VLOGE opredeljuje navodila za izpolnjevanje in oddajo vloge:
Vlogo za pridobitev ali podaljšanje pravice do športne štipendije morajo kandidati izpolniti v elektronski obliki preko elektronske vloge(spletnega obrazca), dosegljive na naslednjih URL naslovih – predlagamo uporabo spletnega brskalnika Google Chrome:

Spletni obrazec za pridobitev pravice do športne štipendije:

http://www.olympic.si/stipendije_pridobitev

Spletni obrazec za podaljšanje pravice do športne štipendije:
http://www.olympic.si/stipendije_podaljsanje
Elektronsko vlogo oz. spletni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami bodo morali kandidati elektronsko oddati po postopku, opisanem v Javnem razpisu in sicer najkasneje do 5. 10. 2021, do 23.59 ure.
NAVODILA PO KORAKIH:

1. korak:
Kandidati izpolnijo elektronsko vlogo (spletni obrazec), ki vključuje vse podatke o kandidatu za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije. Ko kandidat izpolni vsa zahtevana polja elektronske vloge oz. spletnega obrazca, se mu pojavi ukaz: »Oddaja vloge«.

Elektronsko vlogo oz. spletni obrazec je nato potrebno natisniti in lastnoročno podpisati (podpis kandidata/zakonitega zastopnika, v kolikor je kandidat mladoleten).

  • K vlogi za pridobitev pravice do športne štipendije je potrebno priložiti tudi Potrdilo NPŠZ o točnosti podatkov (lastnoročni podpis odgovorne osebe NPŠZ in žig NPŠZ).

Vlogo za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije se nato v celoti odda v elektronski obliki in sicer po postopku, ki je podrobneje opisan v nadaljevanju, pri 2. koraku.

2. korak:
Kandidati po uspešno zaključenem 1. koraku na svoj elektronski e-poštni naslov, ki ga vpišejo v elektronsko vlogo (spletni obrazec), prejmejo lastno povezavo do spletnega mesta, kamor v celoti izpolnjeno in z vsemi zahtevanimi podpisi ter žigi opremljeno natisnjeno elektronsko vlogo oz. spletni obrazec za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije v skenirani obliki kot .pdf/ .jpg dokument naložijo ter tudi zahtevane priloge za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije.

Po tem, ko kandidati naložijo vse zahtevane priloge se pojavi ukaz »Zaključite oddajo vloge« in kandidat s klikom na ta ukaz uspešno pošlje svojo vlogo za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije. Hkrati prejme na svoj elektronski e-poštni naslov generirano elektronsko sporočilo o uspešni oddaji elektronske vloge oz. spletnega obrazca.

* Brez uspešno naložene elektronske vloge oz. spletnega obrazca za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije in zahtevanih prilog v določeno spletno mesto, kot je opisano v 2. koraku zgoraj, oddaja vloge za pridobitev/podaljšanje štipendije ni možna.

Kandidatom predlagamo, da 2. korak elektronske vloge zaključijo, ko bodo imeli zbrano vso zahtevano dokumentacijo (vse priloge), vsekakor pa morajo za uspešno oddano vlogo to storiti do predpisanega roka za oddajo vloge.

DODATNE INFORMACIJE:
Priporočila/pojasnila pri izpolnjevanju:

  1. Za pravilen prikaz elektronskih vlog (spletnih obrazcev) predlagamo spletni brskalnik Google Chrome.
  2. V celoti in točno izpolnite elektronsko vlogo (spletni obrazec) za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije.
  3. Pred oddajo elektronske vloge (spletnega obrazca) dobro preglejte točnost vpisanih podatkov.
  4. Po uspešno zaključenem 1. koraku, to je oddaji elektronske vloge (spletnega obrazca) za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije, boste prejeli potrditveno e-poštno sporočilo, preko katerega boste lahko dostopali do povezave za: (1) Tiskanje vloge in (2) Oddajo dokumentov preko interneta (lastno povezavo do spletnega mesta), kamor skladno z navodili razpisa naložite celotno zahtevano dokumentacijo.
  5. Skladno z navodili v sporočilu: “Dostop do obrazca za oddajo vloge za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije v RS”, pripravite in oddate dokumentacijo. Zahtevana dokumentacija (elektronska vloga oz. spletni obrazec in priloge: k vlogi za pridobitev pravice do športne štipendije – 5 prilog; k vlogi do podaljšanja pravice do športne štipendije – 2 prilogi) se skladno z Javnim razpisom v celoti odda v elektronski obliki. 
  6. Po uspešni oddaji elektronske vloge oz. spletnega obrazca z zahtevanimi prilogami prejmete na svoj elektronski e-poštni naslov generirano elektronsko sporočilo o uspešni oddaji vloge in s tem zaključite postopek oddaje vloge za športno štipendijo.
  7. V tem koraku lahko dostopate do povezave za dopolnitev prenosa dokumentov, preko katerega lahko naložite manjkajoče dokumente.
  8. V kolikor e-poštnega sporočila niste prejeli vas vljudno naprošamo, da preverite tudi neželeno pošto vaše elektronske pošte.

Vse potrebne informacije dobijo kandidati na sedežu Nacionalne panožne športne zveze ali na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije  – Združenja športnih zvez.

Kontakt strokovne službe:
T: 01 230 60 08E: info-vs@olympic.si

Delite s prijatelji