Pojasnilo glede organizacije pokala Slovenije 2019

Spoštovani,

izjava medijem gospoda Jureta Vnuka, trenerja HK SŽ OLIMPIJE, v zvezi  z organizacijo in izvedbo pokalnega tekmovanja v hokeju na ledu za leto 2019, ki je potekalo v dneh od 4. do 7. 9. 2019 v organizaciji HK Triglav Kranj, v kateri je gospod Jure Vnuk na skrajno neprimeren način »blatil« prizadevanja HK Triglav Kranj, ki je v dobro slovenskega hokeja prevzel v sodelovanju s HZ Slovenije organizacijo Pokala Slovenije 2019 kot »rezervist« , potem ko so se nekateri drugi klubi z boljšimi prostorskimi in tehničnimi pogoji organizaciji odpovedali. 

Očitki gospoda Jureta Vnuka, da je bila organizacija Pokala Slovenije »GROZNA«, da HK Triglav Kranj v času izvedbe ni zagotavljal ustreznega varovanja, redarske službe in da ni bilo ustrezno poskrbljeno niti za zdravniško službo so neresnične in ne odražajo dejanskega stanja. HK Triglav Kranj je pred tekmovanjem in v času tekmovanja ravnal v skladu s predpisi in zahtevami pri organizaciji športnih dogodkov, za kar je pridobil tudi vsa soglasja in dovoljenja Upravne enote MO Kranj. 

Pri organizaciji in izvedbi, še posebej za finalno srečanje, je HK Triglav Kranj sodeloval in se dogovarjal s policijo, gasilci in varnostniki ter upošteval njihova mnenja in predloge. Posebna skrb je bila namenjena zdravniški službi, s katero je bilo na njihov predlog zaradi bližine ZD Kranj dogovorjeno, da bo rešilno vozilo v polni pripravljenosti na lokaciji ZD Kranj in da bo morebitna potreba po intervenciji in prihod rešilnega vozila pred dvorano Zlato polje zagotovljen v dobri minuti. 

Gospod Jure Vnuk se je »spotaknil« tudi ob število in velikost garderob in tušev v dvorani Zlato polje, kjer je dom HK Triglav Kranj.  Da, gospod Jure Vnuk, v takšnih razmerah deluje naš klub in ponosni smo na to, kar imamo in ne »hlastamo« po dvorani s petimi zvezdicami, kar si lahko privoščite v Hali Tivoli. Slišati je bilo tudi očitke, zakaj HK Triglav Kranj ni poskrbel za prehrano po tekmah, za pice, ki so bile običajno na voljo in tudi v Kranju v letu 2018, ko je klub praznoval 50 let delovanja. Ob skromnih finančnih pogojih v klubu, visokih stroških povezanih z organizacijo Pokala Slovenije 2019 in ob predvidenem manjšem obisku, se HK Triglav Kranj ni »smel« privoščiti finančnega minusa, saj bi tako posegal v dragocena finančna sredstva, ki so namenjena izvedbi tekmovanj in treningov vseh selekcij kluba.

Menimo, gospod Jure Vnuk, da ste prekoračili svoja pooblastila, da ste kot hokejski delavec povzročili »moralno« škodo HK Triglavu Kranj in dali povod »skritim« pisunom na spletu, ki so k vašim izjavam dodali še marsikaj. S takimi neodgovornimi izjavami ste pokazali svojo veličino, in škodovali tudi slovenskemu hokeju, v katerem služite kruh.

Vaše izjave so preteklost in HK Triglav Kranj, ki deluje v skromnih pogojih, bo kljub vašim izjavam ostal klub, ki je organiziral in bo organiziral še mnoga tekmovanja, na katera ni bilo pripomb, če pa, so bile dobronamerne in smo jih upoštevali.  Veseli smo izjav in pohval župana MO Kranj in predsednika HZ Slovenije, gospoda Matjaža Rakovca, kot tudi pozitivnih mnenj iz drugih klubov, ki so sodelovali v Pokalu Slovenije 2019.

Z odličnim spoštovanjem.
 

Hokejski  pozdrav.

                                                                                                                              HK Triglav Kranj

                                                                                                                              Jure Ahačič, predsednik

Delite s prijatelji