Javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v RS 2022-2023

Spoštovani,

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport v RS ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, objavlja:

Javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto  2022/2023

Razpis je pripravljen na podlagi obstoječega Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji. Osnovne zahteve razpisa vezane na rezultatske zahteve (merila) in ključni atributi (pogoji) za pridobitev/podaljšanje štipendije so nespremenjeni. Javni razpis pa je nadgrajen s postopkom za izpolnjevanje in oddajo vloge in dokumentacije v celoti v elektronski obliki.

ROK ZA ODDAJO VLOGE: najkasneje do 5. 10. 2022, 23:59

Elektronsko vlogo oz. spletni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami morajo kandidati elektronsko oddati po postopku, opisanem v Javnem razpisu in sicer najkasneje do 5. 10. 2022, do 23.59 ure.

Več o vsebini in postopku razpisa lahko preberete na povezavi

Vljudno naprošamo, da informacijo o razpisu posredujete svojim članom.

Kontakt strokovne službe:
T: 01 230 60 28
E: info-vs@olympic.si 

Delite s prijatelji